fbpx

“Six, six six the number of the Beast” – avagy a rejtélyes 666 nyomában

Engraving by Gustave Dore. From Milton's Paradise Lost by Robert Vaughan, D.D. Chicago and New York 1885

 

Kevés olyan szám kering évezredek óta az emberiség lelkében, amihez olyan negatív értelmezések, és rossz asszociációk kötődnének, mint a 666. Sokan vannak, akik egyenesen a Gonosz számmal kifejezett “névjegyének”, avagy a Fenevad, a Sátán jelzőjének titulálják, mások csupán negatív érzéseket kötnek hozzá. Bizonyára azok sincsenek túl kevesen, akik hasraütés szerűen tudnak mondani egy legendát, olvasmányt, filmet, amelyben megjelent a sokat emlegetett szám, ha pedig egy elkötelezett rock-, vagy metalzene rajongót kérdezünk meg, valószínűleg egyből tud jó néhány zenekari példát hozni a rocktörténelemből, akik munkásságukban akár mélyrehatóbban is foglalkoztak a három darab hatos legendájával. De miért is ezt a számot pecsételték meg ennyi negatív jelzővel, és miért is jár kéz a kézben a Sátán, az Antikrisztus fogalmával, valamint hogy is került bele a rockzenébe? Ezúttal ennek próbáltunk kicsit jobban utánajárni…

Mielőtt arra a kérdésre keresnénk a választ, hogy miként is épült bele a rejtélyes szám kedvenc zenei stílusunkba, tegyünk némi történelmi, és irodalmi visszatekintést. A legtöbben azzal a tézissel értenek egyet, hogy negatív értelmezésében az irodalom, és az emberiség egyik fő művének titulált Bibliának, azon belül is a Jelenések könyvének volt döntő szerepe, melyet kinyitva a következő idézetet olvashatjuk:

És odahat/kényszerít, hogy mindenkit, jelentékteleneket/kisembereket, és nagyokat/tekintélyeseket, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön, vagy homlokukon bélyeggel megjelöltessen; és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a bestia/fenevad neve, vagy nevének száma. Itt bölcsesség szükségeltetik; akinek értelme van számolja ki a bestia/fenevad számát! Mert ez egy embernek a száma: és az ő száma hatszázhatvanhat. (Jelenések könyve 13: 16-18) 

Ha valaki ennél is mélyrehatóbban szeretne foglalkozni a bibliai megközelítéssel, akkor nem túl sok kutatással találhat egy több utalást is, ilyenek a Királyok I. Könyve 10:14, Krónikák II. Könyve 9:13, valamint Ezdrás 2:13 verse. A XIX. század hajnalán kapott szárnyra egy másik értelmezés is, amelyben a Pápát, mint Fenevadként értelmezték. Ennek magyarázata már némileg nyakatekertebb, ám egy kis magyarázattal könnyen értelmezhető, ugyanis a pápai korona egyik szövege VICARIVS FILII DEI, amely Isten helytartójának fiára utal. Eme értelmezés lényege abban rejlik, hogyha a szövegben található római számokat összeolvassuk, szintén a 666 számot kapjuk eredményül. Hamar kiderült azonban, hogy ez csupán legenda, hiszen ez a szöveg egyik pápai koronán sem található meg, így szinte biztosra vehetjük, hogy csupán a fantázia szüleményéről beszélhettünk akkor is.

És hogy miért pont 666, és vajon miért nem más szám? Erről csupán feltételezések maradtak fent, amiknek számos verzióját elolvashatjuk, elég csak felcsapnunk néhány szakirodalmat, vagy elmélyülnünk az internet világában, ám álljon itt (is) egy lehetséges magyarázat: az Újszövetséget eredetileg héber, valamint ógörög nyelven írták, ezekben pedig nem használnak számokat, csupán betűkkel jelzik azokat. A nagyobb számokat speciális betűkombinációkkal alkották meg, így, ha eredeti nyelven olvasnánk a 666 számot, Néró császár (Neron Kesar) nevét kapnánk meg, aki az akkori kor egyik leggyűlöltebb uralkodója volt, így az akkori szerzők őt hozták többek között összefüggésbe a Gonosszal, véreskezű uralkodása miatt.

Ha pedig mégis más, ám hasonló számot keresnénk, a 777 is mély jelentéssel bír, és bár nem kifejezetten témába vágó, érdekességképpen meg lehet említeni, hogy szintén bibliai jelentősége van: a Szentháromságra utal, amellyel a 666 tökéletes ellentétét képezi. Ugyanígy vélekedik róla a számmisztika, valamint a numerológia is, egyesek “isteni számnak” is nevezik.

Természetesen számos más értelmezésről, tézisről is olvashatunk, avagy hallhatunk, melyeket egy cikkben hosszú lenne leírnunk, és elemeznünk, így ezeket az olvasók kíváncsiságára bízzuk, helyette beszéljünk arról, hogy a vallásból, és az irodalomból hogy is került át a zenébe a “Fenevad száma”.

Nos, talán egyik rockernek sem kell túlzottan sokat bizonygatni – aki jártasabb a metalzene történelmében -, hogy milyen hányatott sorson is ment keresztül kedvenc műfaja a hetvenes évek végétől tulajdonképpen a kilencvenes évekig. Bármelyik országot is vesszük alapul (természetesen hazánk sem jelentett kivételt), tiltották, megbélyegezték a metalt, egyesek ekkor kezdték el igazán a Sátán, a Gonosz zenéjének titulálni, bár ezeknek az előítéleteknek vajmi kevés volt a tényleges valóságalapja. Ezt az időszakot joggal nevezhetjük egyfajta fénykornak is a metalzene tekintetében, hiszen ekkor alakultak meg, és készítettek mára már klasszikussá vált lemezeket azon zenekarok, amelyek egy új stílusbéli hullámot indítottak el, és amely hullámot megannyi zenekar lovagolt meg, és lovagol meg a mai napig. A teljesség igénye nélkül kell megemlítenünk a Venomot, akik 1981-es, Welcome To Hell lemezükkel tökéletesen átformálták a metalzene addigi definícióját, köztük olyan számcímekkel is operálva, mint a Sons of Satan, vagy a  In League with Satan. Ezek a számcímek mai szemmel olvasva talán már megmosolyogtatónak is hatnak, azonban az akkori rockerek még korántsem hallottak ehhez fogható brutalitást, úgy, ahogy a társdalom más részei sem, így nem is kellett sok idő, hogy rányomják azt a bizonyos negatív billogot a zenekarra, mint ahogy arra sem kellett túlságosan sokat várni, hogy a Venom lába nyomán megalakuljon a Possessed, a Slayer, és azon zenekarok, melyeknek bő tíz év elteltével se szeri, se száma nem lett.  (A két említett zenekarnál elég csak a Seven Churches, illetve Hell Awaits lemezekre gondolnunk, melyek az elmúlt évtizedekben szintén kultikus művekké avanzsálódtak.)

Mint ahogy előbb említettük, ebben az időszakban annyi rövidebb-hosszabb életű zenekar alakult, és zenélt, írt nótákat a társadalommal, kereszténységgel szembeforduló témákról, sátánizmusról,  hogy felsorolni is nehéz lenne őket. Mindenesetre elég a Venomra, Possessed-re, Tormentorra, vagy éppen a Bathoryra gondolnunk, máris eszünkbe juthat, hogy tulajdonképpen ez az időszak szolgált jó táptalajául a metalzenének, hogy kiteljesedjenek a keményebb, sötétebb, extrémebb irányzatok is, és melyeknek hatása mind a mai napig töretlenül érzékelhető.

Azt persze könnyen észrevehetjük, hogy az említett zenekarok számai között nem találunk kifejezetten “666” című tételt, és ilyen címmel ebben az időszakban lemez sem született, az összefüggést sokkal inkább a társadalmi megítélésben kell keresni. Kivétel azonban akad, így szinte kötelező jelleggel kell megemlíteni az egyik legnagyobb rockzenekar, az Iron Maiden 1982-es, The Number of the Beast nótáját, mely egyben a nagylemez címadó dala is lett, és amely valójában a 666-os számról szól, ahogyan az a szövegben megéneklésre is kerül.

Hazai vonatkozásban sem kell sokat kutakodnunk, hiszen hazánk egyik legkultikusabb heavy metal zenekara, a Pokolgép második nagylemezén, az 1987-es Pokoli Színjátékon szintén találkozhatunk ilyen című nótával, bár nyilvánvaló, hogy stílusában messze elmaradt a Venom-féle kegyetlenkedéstől, és valószínűleg csekélyebb visszhangot is váltott ki.

Egy szó, mint száz (vagy 666), kikerülhetetlen tény, hogy az okkult témák, a sátánizmus, és ehhez kapcsolódóan a misztikus 666-os szám kéz a kézben jár hosszú évtizedek óta a metalzenével, és azt is el kell ismernünk, hogy eme hatások nagyban előrelendítették az új irányzatok, stílusok kialakulását, még akkor is, ha az idáig vezető út nem volt túl zökkenőmentes. Hogy változott-e a társadalmi megítélés? Azt minden olvasó döntse el saját maga, hiszen még most is nehéz állást foglalni ezzel kapcsolatosan. Egy azonban biztos: ezeknek a témáknak a hatására olyan remekművek születtek a metaltörténelemben, amelyek még nagyon hosszú időn keresztül kitörölhetetlen részeit fogják képezni, és ki tudja, hány és hány zenekar tud még inspirációt meríteni belőle. Mi kíváncsian várjuk…

Írta: TM

// //