fbpx

Mytra új albumának történetét Hocza Róbert gitáros/dalszerző mesélte el dalról dalra

Nemrég jelent meg a Mytra új albuma, ami az év egyik legjobb hazai meglepetése lett. A scifi hangulatú, túlzás nélkül világszínvonalú album dalairól Hocza Róbert gitáros/dalszerző foglalta össze a tudnivalókat.

Először talán a lemez címe szorulhat némi magyarázatra: a Logos ( λόγος)- magyar kiejtés szerint Logosz – egy görög, több jelentéssel is bíró kifejezés. Vallástani szempontból megközelítve többek között a teremtő szót jelenti, amelynek hatására jött létre az általunk ismert, minket körülvevő univerzum. Filozófiai értelemben pedig az egyenes, sallangmentes, érvekkel bíró logikusan felépített szónoklatot, beszédet érthetjük alatta. Ez a címválasztás azért bizonyult indokoltnak, mert összefoglalja a lemezen található dalok szövegeinek a sajátos világképét és mondanivalóját. Bár az album angol nyelvű, az eredeti magyar szövegek ismeretében talán még befogadhatóbbá és értelmezhetőbbé válnak ezek a szerzemények a hazai hallgatóság számára. Sok helyen nem pontos az egyezés az angol szöveggel, köszönhető ez a két nyelv közötti konverziónak, de a lényege változatlan maradt minden esetben.

 

1. Exogen

Ez a lemez nyitódala, amely egy pár soros szövegben próbálja meg összefoglalni a pánspermia elmélet lényegét, némileg összefésülve a paleoasztronautikával, egy lehetséges teremtéselméletet képezve ezáltal. Bővebben kifejtve ez egy fiktív történet, amiben az idők hajnalán egy magas fejlettséggel bíró idegen civilizáció üstökösök segítségével juttatta el az élet kialakulásához szükséges alkotóelemeket a világegyetem különböző pontjaiba, ezzel kínálva lehetőséget más bioszférák létrejöttéhez.

2. Human race

A második dal szövege szintén egy történet azokról a telepesekről, akik kénytelenek voltak elhagyni az élhetetlenné vált szülőbolygónkat és nekivágtak az ismeretlen kozmosznak új lakóhely után kutatva. Az útjuk nagy részét hibernált állapotban töltik, ezzel küszöbölve ki az iszonyatos távolságokat. A keresést sokszor megnehezíti a talált bolygók alkalmatlansága az élet hordozására, esetenként pedig az élhető bolygók már létező lakóival való összeférhetetlenség. Ezen tényezők ellenére hőseink kitartóan küzdik tovább magukat a végtelenben az új otthon reményében.

3. In vain

A dal témája mindazon okok, amiért a fentebb említett csoportok a Földről való távozást választják. Bár a lemez szövegei nagyrészt kitalációkon alapulnak, mégis felfedezhető némi valóságalap is a mondandóban. Történetesen vegyük például ezt a szöveget, ami röviden felvázolja azt a kifacsart értékrendet, ami sajnos már jellemzőnek mondható a mai földi társadalmakra. Ezen értékrend további követése pedig nem sok jót jósol a fajunk számára a jövőben, ezért a történetünk akár realitássá is válhat.

 

4. Make me free

Én az intelligens tervezettség elkötelezett híve vagyok. A véletlenszerű teremtődés gondolata egyszerűen nem fér bele az elképzeléseimbe. Az élővilágunk sokszínűsége, funkcionalitása számomra megkérdőjelezhetetlen bizonyítéka annak, hogy nem véletlenszerű események véletlen következményei vagyunk. Véleményem szerint kell lenni valaminek vagy inkább valakinek, akinek egyáltalán az egész létet köszönhetjük. Ez a dal egy üzenet a nagy tervező irányába, amit akár nevezhetünk fohásznak, imának is, mint azt a különböző vallások teszik.

 

5.Terminal

Számos teória forog közszájon, hogy miként fogja majd egyszer befejezni a pályafutását a mi hőn szeretett civilizációnk. Az egyik tudományosan leginkább alátámasztható verzió az, hogy egy eddig soha nem látott mértékű napkitörés teheti majd a pontot a történetünk végére. Ezzel a gondolattal játszottam el ebben a dalszövegben, mégpedig konkrétan az utolsó pillanatok víziójával, valamint a tényleges jelentéktelenségünkkel a világegyetemben. Úgy gondolom, hogy az egész eddigi és ezutáni létünk csupán egy kósza villanás a felfoghatatlanul óriási univerzumban és ennek köszönhetően még véletlenül sem helyezném magunkat a teremtés csúcsára, ellentétben ezzel a népszerű elképzeléssel.

 

6. N.I.R.A.

Akik ismerik az előző lemezünket, a “Beta”-t, számukra ismerősen csenghet ez a cím. Az albumon található egyik átkötő részben tűnik fel ez a karakter, akinek a személyében egy mesterséges intelligenciát üdvözölhetünk. Neve az angol neural intelligent research assistant – neurális intelligens kutató asszisztens – elnevezés rövidítése. Ő, – kezeljük személyként – egy jövőbeli tudós agy implantátuma, aki a kutatási munkák hatékonyságát hívatott növelni.  Mivel egy tanulásra képes programról van szó, egy idő után saját személyiséget alakít ki és amolyan lelki társként funkcionál a továbbiakban a professzorunk számára. A szövegben az ő gondolatait hallhatjuk, amelyeket a hordozója felé közvetít.

Ez a mese arra próbál rávilágítani a való világban, hogy a digitális használati eszközeink rohamos fejlődése lassan hasonló eredményeket produkálhat, amely rossz esetben még jobban elfordítja az egyént az embertársaitól, hiszen mennyivel kényelmesebb egy száz százalékosan ránk hangolódott entitással megosztani a mindennapjainkat, mint egy nehezen kiismerhető másik személlyel. A folyamat szerintem elkezdődött és koránt sem látható még, hogy nem-e fog ez a kitaláció nem is olyan sokára valóssá válni.

 

7. Twelfth

Mint a paleoasztronautika legtöbb rajongójának, számomra is alapműveknek számítanak Zecharia Sitchin írásai. Ő a sumér eredetmítoszokra hagyatkozva arra a következtetésre jutott, hogy az írásokban tizenkettedik bolygóként aposztrofált Nibiru bolygó lakói, az Anunnaki faj képviselői segítettek bele a földi élet fejlődésébe és az ő beavatkozásuknak köszönhető a Homo Sapiens létrejötte. A történet szerint rabszolgának teremtették a fajunkat, hogy bányászati munkákat végeztessenek velünk a saját érdekeiket kiszolgálva. A korai emberiség pedig istenekként imádta őket és a vallások, mondák fő alakjaivá váltak az idők során. Vannak olyanok, akik azt vallják, hogy a mai napig a Földön élnek egyes képviselőik, továbbra is szemmel tartva a civilizációnkat. Ez a dalszöveg az ő történetüket meséli el nagyvonalakban.

 

8. The artificers

A mindenkori társadalmunk alappillérei a kutatók, tudósok, orvosok hada, akik a történelem folyamán áldozatos munkájukkal mindig átsegítettek minket a nehezebb korszakokon és biztosították a fejlődés útját számunkra. A hétköznapi emberek nagy általánosságban erről nem vesznek kellő tudomást, inkább az élet marginálisabb dolgainak tulajdonítanak nagyobb jelentőséget, alábecsülve ezzel az említett, sokszor névtelen hősök tevékenységeit. Most, mikor ismét a szakadék szélén táncol az emberiség, az ő munkájuk minden eddiginél szükségesebbé válik és az ő eredményeik segíthetnek hozzá a fajunk fenntartásához. Többek között azzal, hogy remélhetőleg módot találnak majd ennek a süllyedő hajónak az elhagyásához. Ha sikerrel járnak majd és máshol is megvetjük majd a lábunkat a világűrben, remélhetőleg a jövő nemzedékei méltóbban fogják ezeket a tetteket számon tartani és hálával fognak adózni értük.  “A mesteremberek” lényegében erről szól.

 

9.Initium

Ez a dal már 2017-ben publikálva lett egy videóklip kíséretében. Voltaképpen a lemez egyik fő témájának, a civilizációnk túlélésének és egyben a következő szintre lépésének az összefoglalása. Figyelemfelhívás arra, hogy igenis volna megoldás, ha a bolygónk a szellemi és anyagi erőforrásait ennek a célnak szentelnék, felhagyva egymás elnyomásával, kiszipolyázásával. Jóllehet naivitás ezt feltételezni, de ha mindenki számára tapasztalható és kézzel fogható lesz a megsemmisülés fenyegető közelsége, talán észhez téríti mindazokat, akiknek módjukban van érdemben tenni ez ellen.

10.Enigma

Dacára a Föld legkisebb szegletét is feltérképező műholdrendszereknek, valamint annak, hogy fejlett közlekedési eszközeinkkel már bejártuk az összes kontinenst, számtalan dolog vár még felfedezésre a szülőbolygónkon. Biztos vagyok benne, hogy sok olyan lelet fog még előkerülni, ami alapjaiban fogja megváltoztatni a mára kialakult nézeteinket és át fogja írni az amúgy is meglehetősen zavaros történelmi ismereteinket. Több időt és forrást kellene szentelni ezeknek a kutatási területeknek, hiszen még rengeteg dolgot tanulhatunk magunkról és ez az állandóan bővülő tudás hasznos része lehet a bolygónkon kívüli területek meghódításában, felfedezésében.

 

11. Reditus
Ez az album záró tétele, amely bár instrumentális jellegű, mégis mondanivalót hordoz magában. Üzenete, hogy bár múlandóak vagyunk fizikailag, alkotóelemeink sosem vesznek el örökre, hanem más formában, struktúrában ismételten részt vesznek a világunk vérkeringésében. Ezért nem beszélhetünk teljes megsemmisülésről még a szigorúan  vett materialista szempontból sem, mert mi mindnyájan örökös szereplői vagyunk és leszünk az anyagi létnek. Ezt a szerzeményt Zabari Laci barátunk és zenésztársunk emlékének dedikáltuk, aki meghatározó személyisége volt a zenekarunk történetének.”

 

Mytra Facebook: https://www.facebook.com/MytraOfficial

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1d1Gzv0XVuzVLX50r7iGXl

 

// //